• ''L'Arche''N°4512_100x100

  ''L'Arche''N°4512_100x100

 • ''Tour à tour''N°4612_81x54

  ''Tour à tour''N°4612_81x54

 • ''Coeur de ville''N°4712_70x70

  ''Coeur de ville''N°4712_70x70

 • ''Toi, toi, mon toit'' N°5112 _65x92

  ''Toi, toi, mon toit'' N°5112 _65x92

 • ''Fenêtre sur cour(1)''N°5412_40x40

  ''Fenêtre sur cour'' N°5412_40x40

 • ''Fenêtre sur cour(2)''N°5512-40x40

  ''Fenêtre sur cour" N°5512-40x40

 • ''City''N°6013_40x40

  ''City''N°6013_40x40

 • ''D'un bout à l'autre''N°5613+5713+5813_120x40

  ''D'un bout à l'autre''N°5613+5713+581...

 • ''Vertige'' N°5312_50x70

  ''Vertige'' N°5312_50x70

 • ''Brume''N°5913_80x80

  ''Brume''N°5913_80x80

 • ''La fourmilière''N°5212_92x60

  ''La fourmilière''N°5212_92x60

 • ''Vue du ciel''N°5012_100x100

  ''Vue du ciel''N°5012_100x100

 • ''Tiroirs échafaudés''N°6113_38x61

  ''Tiroirs échafaudés''N°6113_38x61

 • ''Réunion de quartiers'' N°6313_40x40

  ''Réunion de quartiers'' N°6313_40x40

 • ''Quartier...de lune'' N°6213-61x50

  ''Quartier...de lune'' N°6213-61x50